• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten har utgett allmänna råd i den gemensamma författningssamlingen för hälso- och sjukvård mm. Råden gäller från 1 april till 31 december 2020.

De allmänna råden handlar om hur vi alla, som medborgare, beter oss i vardagslivet för att undvika smitta, och om vars och ens personliga ansvar:

För att begränsa smittspridning bör alla:

1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,
2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra all­männa färdmedel,
4. avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop,
5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum,
6. undvika att resa i rusningstid, och
7. avstå från onödiga resor.

Särskilda råd till personer över 70 år samt till särskilda riskgrupper:

1. begränsa sina sociala kontakter
2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färd­medel, och
3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Råd till den som är smittad:

1. stanna hemma, och
2. undvika sociala kontakter

Råd till arbetsgivare, om möjligt:

1. håller avstånd till varandra,
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten el- ler annars använda handsprit,
3. arbetar hemifrån,
4. undviker onödiga resor i arbetet, och
5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Råd till föreningar:

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstäm­mor eller genomföra dem digitalt, samt
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Råd till idrottsföreningar:

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,
2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktivite­ter utomhus,
3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,
4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika träng­sel, och
5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter