• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Fortsatt besöksförbud inne på äldreboenden!

Den som har ett positivt antikroppstest för covid-19 eller ett pcr-test som är minst två veckor och som mest sex månader gammalt och är symptomfri sedan minst en vecka samt visar upp legitimation tillsammans med testresultatet kan få undantag från besöksförbudet på äldreboenden.

Samtidigt rekommenderas att besök även fortsättningsvis sker utomhus. Beslutet finns i Socialstyrelsens allmänna råd, 14 juli 2020 och kan läsas här. Länk till annan webbplats.
Enhetschefen vid boendet avgör om besöket kan ske utifrån positivt antikroppstest och du måste ta med både testresultatet och din legitimation. För Hagby ängar och Tullbackagården innebär det att besök i så fall kan ske utomhus, utan fysiska barriärer.

I annat fall gäller besöksförbudet som tidigare. Det innebär att besök hos boende på Hagby ängar sker genom staket och hos boende på Tullbackagården genom plexiglas.

Det finns undantag från besöksförbudet inomhus på äldreboenden. Socialstyrelsen anger dessa som

  • besök i samband med vård i livets slutskede,
  • besök av någon som har en obotlig, icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede,
  • stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

Kontakta alltid boendets enhetschef för dialog och beslut.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Nyheter