• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Symptomfri allergi kan gå i skolan

Man ska vara hemma från skolan om man har symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Region Örebro län

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter