• Huvudmeny

Allaktivitetshus för föreningar

Nu öppnar Nora kommuns allaktivitetshus, med lokaler för föreningar och organisationer. Efterfrågan på lokaler har varit stor.

Det nya allaktivitetshuset tar plats i Windahls gamla lokaler, som fastighetsägaren iordningställt och anpassat för olika verksamheter. Lokalerna är också byggda för att fungera för personer med funktionshinder. Nora kommun hyr av fastighetsägaren och erbjuder sedan lokaler till föreningar och organisationer.

Nora bågskytteklubb har redan flyttat in i anpassade lokaler och fler föreningar vill få lokaler för sin verksamhet. Fritidsbanken och KomTek väntar på att få flytta in.

Fler ombyggnadsetapper planeras. Den första etappen, beslutad av kommunfullmäktige i 2017 års budget och för planåren 2018-19, är nu avklarad. Kommande etapper kan stå klara åren 2020 respektive 2022 om Nora kommun så beslutar.

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-08-07

Nytt från Nora kommun

Nyheter