• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bekämpa invasiva blommor

Hjälp till att rädda blommor och bin. Nora kommun undelättar för dig med naturintresse att göra en insats för att bekämpa invasiva blommor i Nora genom att placera ut kärl till uppsamling av plantdelar.

Just nu är det främst problem med tre av de invasiva arterna i Nora: blomsterlupin, jättebalsamin och kanadensisk gullris. De är alla främmande växter som tränger ut inhemska blommor som blåklocka, prästkrage och käringtand. De är också ett hot mot bin och insekter eftersom de blommar bara en kort period och när alla andra växter är utkonkurrerade lämnas bina hungriga.

Kärlen hittar du:

  • Kärlekssigen i Esstorp, intill gång- och cykelvägen mellan röda och vita Esstorp
  • Fibbetorp, vid parkeringen
  • Gyttorp, intill gång- och cykelvägen vid minigolfen
  • Järnboås skola, vid parkeringen
  • Striberg, vid Gruvboa
  • Ås, intill gång- och cykelvägen vid sjön

Kärlen är lätta att känna igen på sina röda lock och illustrationer på invasiva blommor och är inte för vanliga sopor.

Kom gärna med förslag på alternativ placering där det finns stora bestånd av de invasiva blommorna.

 

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter