• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Ej tillåtet att köra vattenskoter i kommunens sjöar

Körning i sjöar och vattendrag kan orsaka skada och störning på både människor, djur och natur.

Körning inom ett begränsat område kan orsaka störande oljud och buller.

En olycka kan lätt uppstå om man kör i närheten folk som badar. Ruvande fåglar kan få boet översköljt av svallvågor och simmande fåglar med eventuella ungar kan fara illa.

Grunda vatten med mjuka bottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk och dessa bottnar skadas av jetstrålarna från vattenskotern.

Det är därför viktigt att all användning av vattenskoter sker med gott omdöme och på platser där det är tillåtet.

Inom Örebro län är det endast tillåtet att använda vattenskoter i:

Norrtorpssjön i Kumla kommun

vissa områden i Hjälmaren och

vissa områden i Vättern

Klicka här för att läsa mer Länsstyrelsens sida om motortrafik i naturen. Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter