• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Hur samarbetar föreningarna?

Vi ber föreningar hjälpa oss genom att fylla i en enkät för att kunna kartlägga vilka föreningar och organisationer som är verksamma inom Nora kommun och vilka pågående samarbeten eller behov av samarbeten som finns. Vi är väldigt tacksamma att ni tar er tid att fylla i enkäten.

Nora kommun är en av flera kommuner i Örebro län som under åren 2020–2022 deltar i projektet CROSS (Civilsamhälle och Regionens Offentliga aktörer i Samverkan kring Samhällsutmaningar). Målet för CROSS är att öka samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället.

Både offentlig sektor och många ideella organisationer arbetar på olika sätt för att hjälpa människor, men ibland uppstår glapp i välfärden. Otillräcklig samverkan eller okunskap om varandras verksamheter kan vara anledningen till att personer inte hittar det stöd de söker. Målgruppen för projektet i Nora kommun är seniorer som är 65 år och uppåt.

Syftet med enkäten är att komma ett steg närmre en ökad samverkan för att fler människor ska få det stöd och den hjälp de behöver i ett tidigt skede. På sikt kan det leda till en bättre hälsa och större välbefinnande för den enskilde individen.

Sista svarsdag för enkäten är den 6 juni 2021. Har din förening redan besvarat enkäten ska ni inte svara på den igen.

Vid frågor kontakta:
Lisa Nyquist, Nora kommun
lisa.nyquist@nora.se eller 0587-811 56

Tack på förhand för din hjälp!

Arbetsgruppen CROSS

För att komma till enkäten kan du klicka här. Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter