• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Inbjudan till samverkansträff

Vill er förening vara med och driva/bidra till en nystartad verksamhet i Nora?

Vår idé

I samverkan mellan Nora kommun, Röda korset, PRO, Väntjänsten, Hela människan, SPF Club Skoga och Nora vårdcentral kommer en ny verksamhet startas under 2022. Verksamhetidén är träffpunkt Äntligen Måndag, som kommer rikta sig till Noras seniorer.

Bakgrunden till verksamhetsidén kommer ur projektgruppen CROSS arbete med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre innevånare i Nora kommun.

Syftet med mötet

Vi vill träffa er föreningar för att berätta om verksamhetsidén och att med er hjälp utveckla verksamhetsidén vidare. Vi hoppas också att det finns ytterligare föreningar som vill vara medarrangörer eller att på olika sätt bidra till träffpunkt Äntligen Måndag.

Vill ni vara med?

Vi hoppas att just er förening vill vara med och bidra! Ni är välkomna till samverkansträff den 21 mars 2022 klockan 13.00 – 15.00.

Var: Rådstugugatan 37, 713 31 Nora, Tullbackagårdens samlingssal.

Gör din anmälan senast den 15 mars till: Lisa.nyquist@nora.se

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Nyheter