• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Kom och ställ frågor om planförslaget för nya Karlsängsområdet

I samband med etablerandet av en ny högstadieskola ska hela Karlsängområdet utvecklas. Därför arbetar vi nu med att ta fram en ny detaljplan för området.

Har du frågor?

Den 17 juni 2024 kommer representanter från Nora kommun finnas på plats vid Biblioteket i Nora där möjlighet finns att ställa frågor kring detaljplanen. Du har även möjlighet att ställa frågor om utvecklingen av södra stadskärnan samt Ängarna.

Tid: 13:00-18:00
Plats: Biblioteket, Storgatan 15

Visionen är att Karlsängsområdet ska bidra till förhöjd livskvalitet för Noras invånare. En del i utvecklingen av området är att få in fler verksamheter och på ett bättre sätt utnyttja marken och det centrala läget.

Planförslaget möjliggör, förutom en ny skola, även för upp till åttio nya bostäder i flerbostadshus upp till tre våningar plus eventuell vindsvåning i de norra delarna av planområdet med möjlighet till verksamhet längst ned i husen. Det möjliggörs även för en ny sporthall intill befintliga idrottshuset.

I detaljplaneprocessen är det nu samråd. Det betyder att planförslaget ställs ut och att myndigheter och allmänhet får lämna synpunkter på förslaget. Samråd pågår mellan 30 maj-14 juli.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Här kan du läsa mer om projektet Karlsäng

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter