• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Skärpta krav vid ansökan om bygglov

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Från och med den första september gäller skärpta krav för kontrollplaner oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Varje år orsakar fel och skador i byggandet stora kostnader för samhället och enskilda personer. De ökade kraven innebär bland annat att det behöver göras en dokumenterad riskbedömning innan kontrollplanen tas fram. De noterade riskerna behöver sedan finnas med som kontrollpunkter i kontrollplanen. Kontrollpunkterna ska bara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.

De skärpta kraven kommer att gälla i byggärenden som lämnas in 1 september 2022 eller senare. De ökade kraven på kontrollplaners omfattning och innehåll innebär att:

  • Entreprenörer och projektörer ska delta i en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen.
  • Kontrollpunkterna vara specifika, inte övergripande, och tydligt redovisa vad som ska kontrolleras.
  • Kontrollanten ska vara den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, och denne ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden kommer alltså inte godkänna att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen.

Läs mer här 

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter