• Huvudmeny

Brukarenkät, Vuxenenheten 2015

Resultat av 2015 års brukarundersökning vid Vuxenheten i Nora kommun.

Vuxenheten i Nora kommun genomförde i november 2015 en enkätundersökning. Samtliga som besökte socialkontoret under november fick möjlighet att svara på enkäten.

Länk till rapporten från Brukarundersökningen>>

Informationsägare: Välfärd, Individ & familjeomsorgen
Sidan uppdaterad: 2016-04-12

Mina favoriter

Nyheter