• Huvudmeny

Enkät om behov Barnomsorg obekväm arbetstid är avslutad

Tack till er som tog er tid och svarade!
Vi fick in 102 fullständiga avslutade svar och sammanställning av dessa presenterades för Barn- och ungdomsutskottet 2016-04-05.

Av de svarande angav 17 % (16 hushåll) att de hade behov av obekväm arbetstid och 83 % att de inte hade behov.
76 % (12 hushåll) av de som svarat ja hade behov av förskola/fritidshem regelbundet enligt schema och övriga endast sporadiskt. Störst andel (11 hushåll) hade behovet kvällar vardagar fram tom 22.00.

 

en liten mängd svar fick tas bort som oavslutade eller för att inte alla obligatoriska frågor besvarats

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2016-04-05

Mina favoriter

Nyheter