• Huvudmeny

Gågata och Gång­­farts­område

Information om vilka förändringar som sker i trafikmiljön i Nora under sommaren 2016 med start 29 april.

Gångfartsområde
Från och med den 29 april till och med den 29 september 2016 gäller följande:

Kungsgatan, mellan Storgatan och Borgmästargatan är enkelriktad, man får endast köras i södergående riktning (mot Resecentrum).
Gångfartsområde på Kungsgatan mellan Storgatan och Borgmästargatan

Gågata
Från och med den 13 maj fram till och med 29 augusti 2016:

Prästgatan mellan Skolgatan och Kungsgatan är gågata.

Läs mer om Gågata och Gångfartsområde>>

Informationsägare: Stöd & service, administration
Sidan uppdaterad: 2016-04-28

Gångfartsområde

Mina favoriter

Nyheter