• Huvudmeny

Köerna för förskoleplats ändras

Köerna för nyintagning och omplacering till förskolan är återigen delad i två olika köer. På så sätt säkerställs att Nora kommun lever upp till lagkravet om att kunna erbjuda förskoleplats senast inom fyra månader efter att ansökan kommit in.
Förändringen innebär att kön för inintagning prioriteras. Men kön för
omplacering kommer också att hanteras aktivt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-06-07

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter