• Huvudmeny

Noras skolor bäst i länet!

Nora kommun – bästa skolkommun i länet, andra året i rad. Nu på plats 35, en klättring från plats 101 under senaste året.

- Jag är otroligt stolt över utmärkelsen. Nora kommun har fantastiskt bra lärare, skolledare och övrig personal som alla bidrar till det här resultat . Den här utmärkelsen från Lärarförbundet är en värdefull uppmuntran till alla. säger barn- och ungdomsutskottets ordförande Ulla Bergström (s) i sin kommentar.

Bästa skolkommun är Lärarförbundets rankning av förskolor och grundskolor, sammantaget för en kommun. Rankingen utgår från 13 kriterier: resurser, utbildade lärare och lärartäthet, antal barn i förskola, betygsresultat i årskurs 9 och fullföljd gymnasieutbildning är några av dem.
- Resultatet visar att vårt arbete med utveckling av skola och förskola går åt rätt håll och är fruktbart, säger bildningschef Henric Lundberg.
- Vi har arbetat långsiktigt med kvalitetarbetet. En viktig del är vår ambitionsnivå när det gäller våra kommunala förskolor. Vi har en mångårig ambitionsnivå, 70/30, Den innebär att vi ska ha 70 procent utbildade förskollärare och 30 procent barnskötare. Nora kommun har lyckats att hålla den ambitionsnivån. Vi har haft relativt lätt att rekrytera vilket jag tolkar som att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Ulla Bergström.
- Nu ska vi fira, med tårta av något slag och alla verksamheter ska få ett inramat diplom, utlovar Ulla Bergström.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-05

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter