• Huvudmeny

Ny grafisk profil för Nora kommun

Nu inför Nora kommun en ny grafisk profil för den kommunala organisationen. Logotypen med dess olika varianter, med tillhörande

mallar och färger, går tillbaka på de stadsrättigheter som Drottning Kristina tilldelade Nora 1643, nu i ny inramning.

Utformningen av vapnet beslutades och inregistrerades i slutet av 1970-talet men har under ett antal år fått ge vika för en annan utformning, som kommunen nu lämnar. 375 år efter de tilldelade stadsrättigheterna har kommunens logotype fått en modern men tidlös form som ska fungera i olika kanaler och i skilda utföranden.

- Med en enhetlig grafisk profil blir Nora kommun tydlig i sin kommunikation: här är vi och vi utför det här! Det gynnar både skattebetalare och servicetagare, det stärker oss när vi agerar utanför kommunen och blir ett viktigt redskap i rekryteringen av nya medarbetare, säger Solveig Oscarsson(S), kommunalråd.

Bytet av logotype och andra delar av grafisk profil kommer att ske successivt. På de digitala plattformarna sker bytet först medan dokument kan komma att ha kvar sin gamla utformning en tid och skyltar etc byts på sikt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-05-02

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter