• Huvudmeny

Ogräsbekämpningen inställd

Den årliga ängs- och dikesslåttern, så kallad slaghack, är inställd tills vidare på grund av hög brandrisk.

När maskinerna kör mot sten och berg bildas gnistor som kan leda till gräsbränder. Detta innebär att hela slåttern kan bli fördröjd samt att vissa ytor inte kommer att hinnas med. Även ogräsbekämpning i tätorter med gasol är inställt på grund av brandrisk.

Samhällsbyggnad Bergslagen avvaktar tills väderleken är mer gynnsam för denna typ av arbete. Kontakta Servicecenter för mer info: tel. 0587-550040, servicecenter@sbbergslagen.se,

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2018-06-11

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter