• Huvudmeny

Vill du bli språk- och integrationsvän?

Som en del av det fortsatta arbetet med integration i Nora startar kommunen projektet språk- och integrationsvän. 

Syftet är att öka den sociala integrationen för nyanlända genom att de får kontakt med personer som är etablerade i samhället. Nyanlända får då möjlighet till snabbare svenskinlärning och förståelse för svensk kultur och sociala koder och deras vardag underlättas.

En annan viktig grundtanke är att engagera och fånga upp de människor som vill hjälpa nyanlända i den sociala integrationsprocessen och skapa ömsesidiga möten. För att kunna förebygga fördomar, segregation och okunskap behöver människor med olika bakgrund mötas.

Läs mer här och anmäl ditt intresse för att bli språk- och integrationsvän

Informationsägare: Tillväxt och utveckling
Sidan uppdaterad: 2016-12-05

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter