• Huvudmeny

Avsiktsförklaring beslutades av kommunstyrelsen

En avsiktsförklaring har träffats mellan Region Örebro län, Länsgården och Nora kommun om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Nu har Nora kommun godkänt sin del av avsiktsförklaringen.

Det var på ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen den 15 februari som beslutet att godkänna avsiktsförklaringen fattades. Beslutet innebär att parterna nu kan gå vidare med planeringen för bygget.

Det nya vård- och omsorgsboendet är tänkt att ligga i anslutning till Nora vårdcentral för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan kommun och region. Avsikten är att Länsgården Fastigheter AB bygger boendet som sedan hyrs av Nora kommun.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-02-16

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter