• Huvudmeny

Fortsatt arbete med äldreplan

Dagens äldre tar ett mycket stort eget ansvar för att hålla sig friska vare sig det gäller fysisk, psykisk eller social hälsa.

Det framkommer som ett något överraskande resultat när Nora kommun genomfört fokusgruppsintervjuer med invånare i kommunen som är över 70 år. Intervjuerna har gjorts av Folkhälsoteamet i norra Örebro län som en del i arbetet med att ta fram en äldreplan för Nora kommun. Tidigare har vi sett att att äldre i mycket högre grad förlitat sig på att vården och samhället ska hjälpa den enskilde till bättre hälsa.

- Det är viktigt att vi tar fasta på resultaten i undersökningen och tar fram strategier för att stötta de äldre, det säger Margareta Eriksson, socialutskottets ordförande. Både de äldre själva och samhället vinner på att de mår bra och har ett aktivt liv. Att kunna fortsätta med sina intressen även när man blir äldre har stor påverkan på den egna hälsan och det vill vi underlätta.

Nästa steg i arbetet med äldreplanen är att Nora kommuns socialchef, Fredrik Bergström, kommer att kontakta olika aktörer i kommunen för att initiera ett samarbete kring frågan hur man på olika sätt kan stödja ett hälsosamt åldrande. Det kan gälla kommunala verksamheter, regionen och näringslivet, men även föreningar, intresseorganisationer och frivilligverksamhet.

- Tillsammans kommer vi mycket längre och kan hitta nya samarbetsformer, säger Fredrik Bergström. Det kan exempelvis handla om att en vårdgivare gör en satsning tillsammans med ett gym med äldre som specifik målgrupp och därmed gör det enklare att träna rätt.

En stor brist på boendealternativ var en annan viktig fråga som lyftes fram av fokusgrupperna under intervjuerna. Det finns idag få alternativ mellan ordinärt boende och särskilt boende. Här ligger utmaningen i att hitta bra alternativ även för de äldre med sämre ekonomiska resurser, de har samma behov av ett bra boende som de med bättre ekonomi.

Läs hela rapporten från fokusgruppsintervjuerna med äldre i Nora kommun (pdf)öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Social välfärd
Sidan uppdaterad: 2017-03-08

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter