• Huvudmeny

Frågor och svar om översiktsplanen

Nu finns minnesanteckningar från det andra informationsmötet om översiktsplanen på hemsidan.

Förslaget till översiktsplan för Nora kommun finns just nu utställt och synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 20 mars 2017. Ett informationsmöte om översiktsplanen hölls den 18 januari och minnesanteckningar från mötet finns nu att ta del av.

Länk till minnesanteckningar från informationsmöte

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-01-26

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter