• Huvudmeny

Gemensamma åtgärder mot kajor

Nu vidtar Nora kommun åtgärder för att försöka komma närmare en lösning på problemet med kajor.

Under tisdagskvällen träffade kommunchef Jan Norlund representanter från fastighetsägare, Samhällsbyggnad Bergslagen, Biologiska föreningen och verksamhetsutövare i Nora för att gemensamt se vad som kan göras åt problemet.

Många kommuner i Sverige har samma problem och det beror dels på att kajor är smarta och hittar lösningar på problem för att hitta mat, dels att de är mycket anpassningsbara och vänjer sig vid skrämselmetoder efter ett tag. Detta gör att man måste jobba med olika metoder samtidigt, både minska tillgången på mat och försvåra häckningen, säger Arne Tschentscher, kvalitetsledare park och skog på Samhällsbyggnad Bergslagen.

På mötet enades man om flera åtgärder som ska genomföras under våren:

  • Sätta upp flera större sopkorgar med lock som kajorna inte kan ta sig in i. Dessa rymmer även lite mer skrymmande avfall, exempelvis pizzakartonger, som annars kan blockera och fylla mindre sopkorgar så att de snabbt blir fulla.
  • I anslutning till serveringar ska dekaler med piktogram som visar att man inte får mata fåglar sättas upp. Eftersom piktogram är bilder kan de förstås av alla människor oavsett språk eller kultur,vilket är bra med tanke på alla turister som besöker Nora.
  • För att försvåra häckningen för kajorna har det på andra ställen visat sig vara effektivt att täppa till skorstenar med nät som hindrar kajorna från att bygga bon. Det är en relativt enkel och billig åtgärd eftersom ett nät kostar 100-125 kronor plus montering. För att nå effekt behöver så många fastighetsägare som möjligt sätta upp nät, både på villor och flerfamiljshus. Här föreslås att kommunen och Köpmannaföreningen samarbetar för att nå ut med information till fastighetsägare om att sätta upp nät.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-01-18

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter