• Huvudmeny

Läs rapporten om länspendeln

En tågförbindelse för pendlare och andra dagresenärer på sträckan Nora- Örebro har diskuterats under lång tid.

Nu finns rapporten: Infrastrukturåtgärder vid trafikering med persontåg mellan Nora och Örebro, som kan läsas och laddas ner här. Rapporten är framtagen av en extern konsult, på uppdrag av Region Örebro län samt Nora och Örebro kommuner.
Rapporten kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Nyheter