• Huvudmeny

Nöjda med vård och omsorg!

90 procent av de som har hemtjänst i Nora kommun är nöjda med omsorgen och vården. Bemötande, förtroende och trygghet får

goda resultat, men kan alltid bli ändå bättre. Det visar Öppna jämförelser för år 2017, som är en sammanställning från Socialstyrelsen av flera genomförda undersökningar under året.

- Vi följer Öppna jämförelser och använder resultaten för att förbättra och utveckla vård och omsorg. Även om undersökningar ibland kan peka åt olika håll är det viktigt för oss att ta till oss vad brukarna tycker. Det säger Jonas Åkerman (S), kommunalråd med ansvar för de sociala frågorna i Nora kommun

Frågeområdena inom Öppna jämförelser är uppdelade på dem som bor i sitt vanliga hem och de som bor på särskilt boende. Inom varje område finns ett antal frågor, vars svar sedan sammanförs till några få svar som procentsätts och jämförs mellan år och mellan kommuner. I öppna jämförelser redovisas även resultaten från det som kallas sammanhållen vård och omsorg. Resultaten från sammanhållen vård och omsorg kan bäst beskrivas som ett resultat på hur verksamheter arbetar. Förändringar i siffrorna används för att utveckla och förbättra kvaliteten inom vård och omsorg.

- Vi vill fortsätta att jobba för en hög kontinuitet inom hemtjänsten, eller uttryckt med andra ord: att personalen och brukaren kan utveckla goda relationer. Vi har också arbetat mycket med de riskförebyggande åtgärderna, där vi ligger på plats sju i landet. Det visar att metodiskt förebyggande arbete ger resultat, säger Fredrik Bergström.

De goda resultaten för det riskförebyggande arbetet går igen i svaren från dem som bor i särskilda boenden. Boendemiljön och kontakten med personalen är mycket uppskattad. Inflytandet på boendena men även i hemtjänsten är däremot ett område som måste utvecklas.

Väntetiden till särskilt boende visar på ett upplevt behov av boende som Nora kommun inte tillfredsställer idag. Jonas Åkerman konstaterar att kommunen är i planering för bostäder för äldre men att det tar tid innan det är klart.

Användningen av läkemedel upplevs som relevant och väl avpassad.
- Samarbetet med vårdcentralen i Nora fungerar väl, vilket säkert visar sig i siffrorna kring läkemedelsanvändningen, säger Jonas Åkerman (S).

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-16

Nytt från Nora kommun

Nyheter