• Huvudmeny

Ny näringslivsutvecklare

Nu kraftsamlar Nora kommun kring näringslivsfrågorna. Cecilia Lundkvist Sundin är ny tillförordnad näringslivsutvecklare i Nora kommun.

Cecilia är 57 år, utbildad ekonom och har arbetat som verksamhetsledare för Nora järnvägsmuseum och kulturreservatet i Pershyttan, där hon också bor till vardags.

- Det är väldigt viktigt att våra etablerade företag mår bra och att vi kan locka nya företag till Nora kommun. Företag skapar jobb och det gynnar alla kommuninvånare. Viktigast för mig som ny näringslivsutvecklare blir att arbeta lokalt och vara i kontakt med de företag som finns i kommunen. De kommer att höra av mig inom kort!

- Utan näringslivets företagare – små som stora – skulle Nora kommun inte vara så livaktig som idag. Idrott, kulturliv, turism och allt föreningsliv vilar tryggt på kommunens många företag, stora som små, säger Lars Skoghäll, chef för tillväxt och utveckling vid Nora kommun.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-15

Nytt från Nora kommun

Nyheter