• Huvudmeny

Prästgatan är gågata i sommar

Prästgatan i Nora är gågata under perioden 15 maj till 31 augusti. På så sätt skapas en trygg och trevlig gata med begränsad fordonstrafik.

Både boende och turister ska i lugn och ro kunna vistas på Prästgatan och besöka butiker och restauranger längs gatan.

På en gågata gäller särskilda krav. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Du får inte:

  • köra med högre hastighet än gångfart
  • parkera, om det inte finns anvisad p-plats
  • köra på gågata annat än för att korsa den

Fordon får köra på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

När du passerar slutmärket och lämnar gågatan har du väjningsplikt mot all korsande trafik.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen och Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2019-07-02

Nyheter