• Huvudmeny

Samråd om detaljplan för Rosen

8-29 maj råder samråd kring detaljplan för kvarteret Rosen 11 i Nora kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till vårdcentralen. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta för en framtida bygglovsprövning, säkerställa att en utökad verksamhet inom området fungerar logistiskt samt möjliggöra byggnation av bostäder i Nora vattentorn.

Du finner planhandlingarna med tillhörande utredningar här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nora samt på samhällsbyggnadsförvaltningen i Lindesberg.

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2019-05-13

Nyheter