• Huvudmeny

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

En ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård träder i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersätter den tidigare betalningsansvarslagen, lag (1990:1404).

Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. För att nå dit måste samverkan runt patienten utvecklas. Nu finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län. Du kan läsa med om detta på Region Örebros hemsida: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-/Lag-om-samverkan-vid-utskrivning1/
länk till annan webbplats

I Nora har ett utvecklingsarbete pågått under 2017 för att vi ska anpassa oss till överenskommelsen. Frågor och svar om den nya lagen finns på sidan om Samverkan vid utskrivning. Direktlänk till frågorna: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-/Lag-om-samverkan-vid-utskrivning1/Fragor-och-svar/
länk till annan webbplats

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-28

Nytt från Nora kommun

Nyheter