• Huvudmeny

Satsning på föräldraskap

Nora, tillsammans med övriga kommuner i norra länsdelen, satsar nu på att stärka föräldrars kunskaper och roller i en särskild satsning

Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet och sker tillsammans med Region Örebro län. Det handlar om att ge föräldrar till barn mellan tre och tolv år verktyg att bli tryggare i sin föräldraroll.

Hur är man en god förebild för sitt barn? Går det att förebygga konflikter i familjen? Och hur ska man hantera den stress och ilska som ibland uppstår när man lever tillsammans? Om bland annat detta kommer det handla om vid gruppträffarna som även ger utrymme för diskussioner och övningar. Mer information och anmälan på nora.se/abc.öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-09-18

Nytt från Nora kommun

Nyheter