• Huvudmeny

Snöröjning och sandning – fastighetsägarens ansvar!

Just nu råder vinterväglag på Noras gator, trottoarer och torg. Den som tar sig fram till fots är utlämnad till de olika fastighetsägarnas snöröjning och sandning.

- För att barn, unga och äldre ska kunna ta sig fram i vår kommun måste alla fastighetsägare ta sitt ansvar, säger Tom Rymoen, kommunstyrelsens ordförande (M).

Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.
Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Fastighetsinnehavarens ansvar för gångbaneutrymmet sträcker sig 1,25 m närmast utanför fastighetsgräns. I dokumentet Ålägganden om gångbanerenhållning mm i Nora kommun (1995-12-19), beslutad med stöd av fastighetsägarnas ansvar för renhållning och snöröjning i Nora kommun

Sand för halkbekämpning finns att hämta vid det tekniska förrådet, Änggatan 11 i Nora, snett emot Norabostäder.
Läs mer om renhållning och snöröjningöppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-01-14

Nyheter