• Huvudmeny

Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen under perioden 2017 -2026

Befolkningsutvecklingen under år 2016

Under 2016 ökade folkmängden i Nora kommun med 163 personer, från 10 502 till 10 665 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 188 personer och ett födelsenetto på -25 personer.

Under året flyttade 723 personer till Nora, vilket var fler än 2015. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 69 personer jämfört med året innan, från 466 till 535. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2016 var således 188 personer.

Det föddes 96 barn under 2016, 10 fler än 2015. Antalet personer som avled var 121 vilket är 2 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på -25 personer.

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd. Kontakta SCB för vidare information.

Befolkningsutvecklingen under perioden 2017-2026

Under prognosperioden 2016 -2026 kommer folkmängden i Nora kommun att öka med 364 invånare, från 10 665 till 11 029 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 62 personer per år och födelsenettot -25 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 37 personer per år.

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 576 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 514 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 62 personer för varje år under prognosperioden.

Antalet barn som föds förväntas vara 101 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 126 personer. Detta medför en befolkningsförändring med -25 personer per år.

Se hela prognosen (pdf)

Informationsägare: Stöd & service, administration
Sidan uppdaterad: 2017-03-06