• Huvudmeny

Välkommen till personal­föreningen i Nora kommun. Syftet med föreningen är att stärka självkänslan hos individen och att öka samman­hållningen bland kommunens anställda, genom olika aktiviteter så som motion teater, film, konst mm.

Alla som är fast anställda, visstids­anställda, förtroende­valda eller pensionärer och som får sin lön eller pension från Nora kommun, Norabostäder, Samhälls­byggnad Bergslagen eller person som tidigare varit anställd i Nora kommun men som på grund av långvarig sjukdom inte längre kan arbeta och dessutom får ersättning i form av sjukbidrag från Försäkrings­kassan kan anmäla sig som medlem.

Bli medlem i PINK

Medlemsavgift 100 kr/år

Anmälningsblankettöppnas i nytt fönster

På Personal­föreningens webbsidor hittar du bl a håll-i-gångkort, aktiviteter, anmälnings­blanketter,m.m.

Informationsägare: Nora kommuns personalförening
Sidan uppdaterad: 2018-04-03

Personalföreningens julfika 1211 på Rosengården

Programblad

Här kan ladda ner programbladet nr.1 - 2018