• Huvudmeny

Policyer, strategier och planer

Policyn, strategier och planer som rör Nora kommun beslutas av kommunfullmäktige. I Planer och styrdokument för Nora kommun redovisas kommunens besluts- och dokumentstruktur.

Policyer

En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet inom avgränsade områden. Policyer är kortfattade och konkretiseras i andra styrdokument.
Policyn antas av kommunfullmäktige.

IT-säkerhetspolicy
Kommunikationspolicy
Pensionspolicy
Policy mot kränkande särbehandling
Policy sociala medier
Policy rökfri arbetstid
Rehabiliteringspolicy
Rekryteringspolicy
Representationspolicy
Telefonpolicy
Upphandlingspolicy

Strategier och planer

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är kommunövergripande. Planer och strategier anger hur verksamheterna ska agera för att nå ett visst resultat, men inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår istället i kompletterande riktlinjer, regler eller rutiner.
Strategier och planer antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplan och planer som hör samman med byggande
Dokumenthanteringsplaner
Etnisk mångfaldsplan
Grafisk handbok*
IT-strategi
Jämställdhetsplan
Handlingsplan mot kränkande särbehandling
Handlingsplan sexuella trakasserier
Handlingsplan våld i nära relationer
Krishanteringsplan
Kriskommunikationsplan
Kostpolitiskt program
Pandemiplan
Plan för personer med funktionsnedsättning
Riktlinjer för styrdokument, Nora kommun

*Länk till bildbank för nedladdning av Nora kommuns logotyplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-12-10