• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information från det kommunala pensionärsrådet och handikapprådet.

Kommunala pensionärsrådet

I Nora finns ett Kommunalt pensionärsråd (KPR) som arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom KPR ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden. I pensionärsrådet är olika pensionärsföreningar representerade. Från kommunens sida finns representanter från kommunstyrelsen.

Pensionärsrådets Protokoll>>
Se kommunstyrelsens representanter i Pensionärsrådet>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunala handikapprådet

I Nora finns ett Kommunalt handikappråd (KHR). Som formellt samverkansforum är rådets medlemmar företrädare för olika handikapporganisationer samt representanter från kommunstyrelsen. Varje representant i KHR företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representanters kunskap och erfarenhet. KHR har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans för de handikappolitiska frågorna.  
Några av de viktigaste syftena med KHR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Det är inte längre en vårdfråga utan en medborgarfråga. Det är till exempel inte bara socialtjänstens ärenden som berör människor med funktionsnedsättning utan nästan varje område har en handikappaspekt. Det gäller således att all kommunal verksamhet ser sitt ansvar.

Handikapprådets protokoll>>
Se kommunstyrelsens representanter i Handikapprådet>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: