• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Checklista pedagogiska måltider

Instruktioner och checklista för pedagogiska måltier i grundskola och fritidshem

Dokumentet "Instruktioner och checklista för Pedagogiska måltider i grundskola och fritidshem" är en del i Nora kommuns kostpolitiska program. Här ges en kort bakgrund till det kostpolitiska programmet.Mer information om det kostpolitiska programmet, riktlinjer och rutiner finns att läsa på kommunens hemsida för regler, riktlinjer och reglementen; Kostpolitiskt program - Nora kommun 

Se hela instruktioner och checklistan för pedagogiska måltider i grundskola och fritidshem här (pdf)

Informationsägare: Stöd och Service, Måltidsverksamheten
Sidan uppdaterad: