• Huvudmeny

Aktuellt om Corona/covid-19

Nora kommun följer utvecklingen av Coronaviruset och följer de råd som ges av de statliga myndigheterna.

Senaste nytt Corona/Covid-19

 • 2020-04-03


  16 miljoner i statliga bidrag


  Drygt 16 miljoner kr har staten sammantaget aviserat till Nora kommun i särskilt stöd, utifrån viruset covid-19.
  Läs mer
 • 2020-04-02


  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19


  Folkhälsomyndigheten har utgett allmänna råd i den gemensamma författningssamlingen för hälso- och sjukvård mm. Råden gäller från 1 april till 31 december 2020.
  Läs mer
 • 2020-03-31


  Nationellt besöksförbud på äldreboenden


  Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
  Läs mer
Nyhetsarkiv Corona/Cove-19
 • 2020-04-03


  16 miljoner i statliga bidrag


  Drygt 16 miljoner kr har staten sammantaget aviserat till Nora kommun i särskilt stöd, utifrån viruset covid-19.
  Läs mer
 • 2020-04-02


  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19


  Folkhälsomyndigheten har utgett allmänna råd i den gemensamma författningssamlingen för hälso- och sjukvård mm. Råden gäller från 1 april till 31 december 2020.
  Läs mer
 • 2020-03-31


  Nationellt besöksförbud på äldreboenden


  Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
  Läs mer
 • 2020-03-30


  Håll avstånd när du hämtar barn!


  Nu ber Nora kommun dig som lämnar och hämtar barn på förskola och skola att hålla avstånd.
  Läs mer
 • 2020-03-28


  Information till offentliga kök med anledning av covid-19


  Åtgärder som bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19.
  Läs mer
 • 2020-03-27


  Beslut om offentliga möten


  Regeringen har den 27 mars beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 deltagare.
  Läs mer
 • 2020-03-26


  Följ oss på Instagram!


  Så här i Corona-tider händer det mycket nytt som kommunen behöver informera om. I det tysta görs också ett viktigt arbete med omsorg och vård.
  Läs mer
 • 2020-03-26


  Viktiga kontakter för små och medelstora företag


  Nu kraftsamlar regionen för stöd till små och medelstora företag. Här kommer aktuella kontaktlänkar. Listan kan komma att fyllas på.
  Läs mer
 • 2020-03-25


  Utbildning och jobb för timanställda


  Nora kommun söker dig som med kort varsel kan jobba inom hemtjänst, på boende eller inom funktionsstöd i Nora kommun.
  Läs mer
 • 2020-03-25


  Symptomfri allergi kan gå i skolan


  Man ska vara hemma från skolan om man har symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.
  Läs mer
 • 2020-03-24


  Mat från bufféservering


  Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken att bli smittad genom så kallad indirekt kontaktsmitta bedöms som mycket liten.
  Läs mer
 • 2020-03-24


  Tillfälligt stängt


  Social Dagvård, demensdagvården och aktivitetscenter har tillfälligt stängt ner sina verksamheter
  Läs mer
 • 2020-03-24


  Kulturskola på distans


  Med anledning av coronaviruset covid-19 kommer Nora Kulturskola att från måndag 23/3 - fredag 3/4 ha undervisning på distans.
  Läs mer
 • 2020-03-23


  Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?


  Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.
  Läs mer
 • 2020-03-20


  Information för näringslivet


  Företagen berörs av samhällets anpassning till Corona/covid-19. Här kommer några punkter särskilt för företagen
  Läs mer
 • 2020-03-20


  Besöksrestriktioner på individ-och familjeomsorgen


  Individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten, inför begränsning av besök.
  Läs mer
 • 2020-03-20


  Besöksförbud på boenden


  Besöksförbud på Nora kommuns boenden Hagby ängar och Tullbacka­gården,
  Läs mer
Stängda, inställda eller ändrade verksamheter

Nora kommun får frågor om vad som är öppet eller stängt. Tills vidare pågår de flesta verksamhet som vanligt, se nedan vilka verksamheter som har stängt.

Social Dagvård, demensdagvården och aktivitetscenter

Tillfälligt stängd verksamheter

Familjecentralen stänger

Från måndag 23 mars stänger Familjecentralen. På sidan Familjecentralen berättar vi när vi öppnar igen.

Läs mer www.nora.se/familjecentralenlänk till annan webbplats

Besöksrestriktioner på individ-och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten, inför begränsning av besök.

Besök ska inte ske för den som har symtom, se Folkhälsomyndigheten beskrivning av symptom.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du behöver komma i kontakt med individ- och familjeomsorgen så ombeds du ringa eller skicka epost. Orosanmälan av barn och ungdomar görs på:

tel 070-00 50 308 kl 8-16.30.

Här kan du ta del av beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsbanken

tills vidare stängd

Läs mer på www.nora.se/fritidsbankenöppnas i nytt fönster

Nora kulturskola

Under vecka 13 och 14, i första hand, har kulturskolan distansundervisning digitalt.

Läs mer på www.nora.se/kulturskola

Inställda program på Nora bibliotek

För att minska risken för smittspridning har biblioteket ställt in all programverksamhet i egen regi till och med 30 april. Även barnteatern 3 april är inställd.

Nora bibliotek har även delvis ändrade öppettider och lånevillkor. De tar endast emot förbokade grupper. Läs mer på www.nora.se/bibliotek

Information kring barn och utbildning

Föreskrift om omsorg för barn vid skolstängning

Uppdaterad 20-03-26

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Om förskolor och grundskolor skulle stängas ska vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet anmäla önskan om omsorg till kommunerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har idag publicerat föreskrifter om detta. Att generellt stänga förskolor och grundskolor är idag inte aktuellt. 
Läs vidare på SKRs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs information kring MSBs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Läs föreskriften: MSBFS 2020:3länk till annan webbplats

Kulturskola på distans

Med anledning av coronaviruset covid-19 kommer Nora Kulturskola att från måndag 23/3 - fredag 3/4 ha undervisning på distans.

Det innebär att det inte sker någon undervisning i kulturskolans lokaler utan istället digitalt på det sätt som respektive lärare väljer.

Distansundervisningen görs för att hjälpa till med att dämpa smittspridningen så att sjukvården inte ska bli överbelastad framöver. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska följas och då är undervisning på distans ett sätt att ändå hålla verksamheten igång.
Din lärare på kulturskolan kommer att kontakta dig om hur just du kommer att få din undervisning den här perioden.

Målsättninger är att återgå till vanlig undervisning så fort det är möjligt - en kulturskola ska vara en plats där barn och ungdomar får samlas och skapa tillsammans och det kommer vi att komma tillbaka till!

Symptomfri allergi kan gå i skolan

Uppdaterad 20-03-25

Man ska vara hemma från skolan om man har symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete.

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Region Örebro län

Behov av jourför­skola eller jour­fritids­hem?

Om det skulle genomföras en nationell stängning av förskolor och skolor vill Nora kommun vara förberedd:

Om behov uppstår kommer Nora kommun öppna jourförskola och jourfritidshem för de som har behov. Om det blir aktuellt kommer du kunna anmäla det till Nora kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har identifierat yrken inom elva samhällsviktiga sektorer som kommunen kommer att använda som vägledning.

Eftersom syftet med en allmän stängning av förskolor och skolor är att minska smittspridningen, måste kommunerna vara sakliga och strikta i sin bedömning.

 

För mer information och frågor:
kontakta skolchef Henric Lundberg
mobil 0703-485200 eller
e-post henric.lundberg@nora.se.

Mat från bufféservering

uppdaterad 20-03-24

Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken att bli smittad genom så kallad indirekt kontaktsmitta bedöms som mycket liten.

Den 16 mars informerade vi om att barn och skolelever inte bör ta mat själva från bufféer. Förskolorna där det har varit bufféservering övergick till karottservering.

Livsmedelsverket har idag, 24 mars, kommit med nya riktlinjer som säger att barn själva kan ta både kall och varm mat i skolans buffé.

Länk till Livsmedelsverkets riktlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare 18 mars

Nora kommuns beredskap för ett eventuellt regeringsbselut om allmän stängning av grundskolor och förskolor. Distansundervisning på vuxenlärandeenheten Hjernet.
Nora kommuns skolchef informerar vårdnadshavarna, läs mer
In English: Information for guardiansöppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare 16 mars

Nora kommun har en fortsatt ambition att skolor, förskolor och fritidshem ska fungera så normalt som möjligt. Nora kommuns skolchef informerar vårdnadshavarna, läs mer.öppnas i nytt fönster

Tips hur du pratar med barn om Corona

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn.Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Distansundervisning på Komvux

Undervisningen på vuxenlärandeenheten Hjemet tills vidare främst ska bedrivas på distans från den 18 mars 2020 och tills vidare. Se beslutöppnas i nytt fönster

Besöksförbud på äldreboenden

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud men regeringen inför nu enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Regeringens arbete med anledning av nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Information och kontaktuppgifter

Den 19 mars beslutade Nora kommuns besöks­förbud på boenden Hagby ängar och Tullbacka­gården.
se beslutet
Införande av besöksförbud särskilt boendeöppnas i nytt fönster (PDF)

Äldre är en grupp som riskerar att drabbas extra svårt om de blir smittade av Coronaviruset.

Du som, trots besöks­förbudet, behöver besöka din närstående kontaktar i förväg enhets­chefen för boendet:

Hagby ängar

Sofie Östlin
0587-812 40, 070-257 18 02 
sofie.ostlin@nora.se
Kristina Wahlstedt
0587-811 75, 076-846 11 75,
kristina.wahlstedt@nora.se

Tullbackagården

Veronica Arrborn
0587-810 96, 070-292 40 65
veronica.arrborn@nora.se


Håll kontakt med anhörig/vän!

Du kan ha kontakt med din anhörig eller vän via telefon! Personalen kommer att hjälpa till, välkommen att ha kontakt på ett säkert sätt! Nora kommun ber dig som inte söker en anhörig eller vän att inte utnyttja denna möjlighet till kontakt!

Telefonnummer till Hagby ängar:
Skogalund: 0587-812 89
Sandtäppan: 0587- 812 86
Rosendahl: 0587-812 87
Åsen: 0587-812 84
Tallåsen: 0587- 812 81
Kjesarbacken: 0587- 812 65
Backafallet: 0587-812 83
Hasselbacken: 0587-812 78
Kejsarbacken: 0587- 812 65

Telefonnummer till Tullbackagården
Rallen: 0587- 811 83
Smedjan/Hyttan: 0587-811 59
Stinsen: 0587-811 82
Sågen/Milen: 0587- 811 57
Vattnehjulet: 0587-811 61

Videosamtal
Du kan även be avdelningen om ett videosamtal via en app som heter Jitsi Meet. Innan du ringer till avdelningen där din anhörig eller vän bor och ber om ett videosamtal, behöver du först installera appen i din mobil eller surfplatta/Ipad.
Här finner du installationsguide av Jitsi Meet (Word)Word
Här finner du installationsguide av Jitsi Meet (pdf)

Du kan få hjälp att handla!

Du kan få hjälp att handla!

Du som är äldre, infektionskänslig eller lever nära någon som är infektionskänslig kan få hjälp med att handla matvaror och med apoteksbesök från Svenska Röda Korset i Nora. Hjälpen är till för dig som inte har närstående på nära håll och inte har ett biståndsbeslut från kommunen som omfattar inköp.
Ring Svenska Röda Korset i Nora, tel 070-716 48 51

Information till företag

Snabbare betalning och förlängd betalningstid

Under två månader från 1 april kommer Nora kommun att tidigarelägga betalningsdatum på leverantörsfakturor. Avsikten är att ge leverantörer så bra förutsättningar som möjligt.

- Vi kan inte garantera att kommunen generellt kan förkorta sina betalningstider genom att göra avkall på våra attestrutiner. Men vi har ambitionen att hanteringen ska bli så effektiv som möjligt, säger Peter Warman, ekonomichef Nora kommun

För näringsidkare som för en faktura från Nora kommun kommer kommunen att ha motsvarande rutiner under de kommande två månaderna
det blir möjligt att förlänga betalningstiden för fakturor.
Kontakta Nora kommuns växel och be att få bli kopplad till ekonomiavdelningen eller skicka en epost till efaktura@nora.se

Nora kommun håller samtidigt öppet för en förlängning av den utsatta tiden av två månader.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19

Åtgärder som bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19

Se Informationen hos Sveriges Kommuner och Regioner


 

Frågor och svar för leverantörer

Här finner ni frågor och svar för att vägleda er om ni har några frågor kring leveranser av varor och tjänster

Nora kommuns upphandlingsansvarig informerar, läs mer häröppnas i nytt fönster

Hämta affischer på olika språk  om God hand­hygien

Affisch på olika språk  finns för nedladdning  på Folkhälso­myndighetens webbplats som kan sättas upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Hämta affischer hos Folkhälso­myndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bergslagen stöttar företag

(pressmeddelande från SBB)

Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhälls­byggnadsförbundet och Samhälls­byggnads­förvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom den ansträngda period som Coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel tillsyn ska underlätta.

Se hela pressmeddelandetöppnas i nytt fönster

Nora Fastigheters informerar

För hyresgäster i Nora Fastigheters lokaler genomförs nu individuella samtal kring frågor om uppskov och hyresrabatter. Är du hyresgäst och vill ha mer information, kontakta Carina Royson, lokalchef på Nora Fastigheter.

Sammanfattning av regeringens nya stödpaket

Inriktning mot små och medelstora företag

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Hela pressmeddelandet:

https://www.regeringen.se/press­meddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/länk till annan webbplats

Information från ansvariga myndigheter

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan ringa 113 13 om har allmänna frågor om covid-19.

Information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.
Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen
Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län har en särskild sida som heter Information til vårdgivare om Coronavirus SARS-CoV-2.
Information till vårdgivarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud, förlänger giltighetstiden för förarprov (behörighet B) och beslutat undantag från förordningen om kör- och vilotider, bland annat
Transportstyrelsen, samlad information gällande coronaviruset (covid-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korsets stödtelefon under Coronakrisen

Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00
Alla samtal är anonyma.

0771-900 800

Så gör du med din oro

Svenska Röda Korset berättar hur du kan hantera med din och andras oro över Coronaviruset:
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Du kan göra ett självskattningstest för covid-19-symtom via 1177.se. Testet ger svar på om du ska kontakta vården eller inte.

Läs mer och gör en självskattning via Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller norra Italien. För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana.
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other language
Information på enkel svenska

Frågor och svar om corona på enkel svenska

Länk till Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-04-02