• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Tillsammans minskar vi elanvändningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd, med höga elpriser och risk för elbrist i vinter. Energimyndigheten uppmanar nu alla, både privatpersoner och företag, att hjälpa till att minska elanvändningen.

Vad gör Nora kommun?

Kommunen och kommunens bolag har på uppdrag av kommundirektören tagit fram förslag för att minska elförbrukningen. En samlad bedömning har gjorts där förslagen har vägts mot andra parametrar som till exempel genomförbarhet samt folkhälsa och trygghet.

Kommunen har beslutat följande:

  • Administrativa utrymmen i kommunhuset och rådhuset sänker värmen med en grad till 19 grader.
  • Kommunen skalar ner den invändiga juldekorationen i administrativa utrymmen.
  • Ventilation justeras utifrån användning av lokaler.
  • Verksamheterna byter gradvis ut belysning till LED-belysning.
  • Alla kommunens medarbetare har fått råd om hur de kan bidra till minskad elanvändning, bland annat att stänga av datorer och belysning när man går för dagen.

Nora kommun fortsätter att utvärdera hur åtgärderna påverkar energianvändningen och följer upp effekterna. Fler beslut kan komma efterhand. Listan ovan uppdateras löpande.

Det här kan du göra för att bidra till minskad elförbrukning

Det finns mycket du kan göra för att energieffektivisera och minska din elanvändning. Här är några exempel:

  • Ett enkelt sätt att minska elförbrukningen är att inte låta belysning vara på när det inte är nödvändigt. Att dra ur mobilladdaren ur kontakten, stänga av datorer och släcka belysningen när du går för dagen är rutiner som bidrar till minskad energiförbrukning.
  • Du kan minska din energi­användning för uppvärmning med ungefär fem procent om du sänker inomhus­temperaturen med en grad. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.
  • Ta en kortare dusch, än du brukar. Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vatten­förbrukningen.

Frågor och svar om energiläget

Energimyndigheten har på sin webbplats samlat information om energiläget.

Läs mer på energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Fler tips för dig som är privatperson

Guide för dig som vill energieffektivisera hemma, energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Fler tips för dig som är företagare

Guide för dig som vill energieffektivisera ditt företag, energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Har du beredskap för strömavbrott?

Du som individ har ett ansvar att förbereda dig inför eventuella kriser och vara beredd på att klara dig själv under början av en händelse som drabbar elförsörjningen.

Läs mer om beredskap i hemmet på sidan Krisberedskap.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för strömavbrott på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Vill du ha personlig rådgivning?

Budget- och skuldrådgivning

De höjda elpriserna påverkar många människors privatekonomi. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi.

Mer information om budget- och skuldrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med svar på frågor om alltifrån hur du kan minska din energiförbrukning till installation av solel och elbilsladdning.

Mer information om energi- och klimatrådgivning.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: