• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Demensteamet: främjande av livskvalitet

Kristina Lokander framf en kruka med påskliljor

Demensteamet har som mål att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras närstående genom att erbjuda stöd, information och vägledning

De olika tjänsterna som demensteamet erbjuder inkluderar hembesök, individuella och gruppvis samtal, föreläsningar och utbildningar. De förmedlar även kontakt med andra organisationer och föreningar som kan erbjuda stöd och ger råd kring hjälpmedel vid minnessvikt. Teamet består av flera yrkesgrupper som specialistundersköterska/demenssamordnare, biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjuksköterska/vårdsamordnare i samarbete med vårdcentralen, vilket möjliggör en omfattande och mångsidig support för demenssjuka och deras närstående.
Kristina Lokander som är demenssamordnare och demensspecialiserad undersköterska i Nora Demensteam berättar att en del av hennes uppdrag är att vara en spindel i nätet som tex att förmedla de kontakter som behövs. En annan del av hennes arbete är att vara tillgänglig, lyssna och vara medkännande, att vara en hjälpande och stöttande medmänniska.

– Vi i demensteamet vill ge trygghet och stöd till
personer med demenssjukdom och deras anhöriga och
att vi gemensamt skapar förutsättningar för en fungerande vardag som är byggd på en bra livskvalité, ökad själv­känsla och självständighet, säger Kristina.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: