• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Framtidens lärande i fokus

Ritning av White på nya Karlsängskolan

Snart fyller Karlsängskolan sextio år och det har länge pratats om att bygga en ny högstadieskola i Nora. Sofia Asplund och Hans Åhnberg är några av dem som nu ser till att många norabors dröm kan bli verklighet.

Det är över femtio år sedan Karlsängskolan öppnade portarna och de första klasserna är numera pensionärer. När skolbyggnaden i brunt tegel invigdes 1968 var den modern – men de senaste åren har tiden börjat ta ut sin rätt.
– Sättet att bedriva undervisning har förändrats enormt, inte minst vad gäller tekniken, säger Sofia Asplund, fastighetschef på Nora kommun.
Efter flera års diskussion och utredning har kommunen konstaterat att det skulle kosta lika mycket att renovera den gamla skolan som att bygga en ny, och då skulle det vara svårare att anpassa lokalerna efter dagens behov. Därför är det dags för tegelhuset längs med Skolgatan i centrala Nora att tänka på sin egen pension – och en ny skola att byggas.

Många har fått tycka till

Det är många personer som har arbetat hårt med en förstudie för Noras nya högstadieskola. Sofia Asplund är med i projektgruppen som har presenterat förslag för politiker och Nora Fastigheter, som äger själva byggnaden. Projektgruppen har gjort flera studiebesök för att se hur moderna skolor är byggda, och vad de kan lära av deras framgångar och misstag. Men framförallt har de haft nära samarbete med Karlsängskolans personal och elever.
– En ungdomsgrupp fick tänka fritt om sin drömskola, vad som var viktigt och vad som var både bra och dåligt idag, berättar Sofia. När vi sen hade de första utkasten på ritningar fick olika referensgrupper tycka till om dem.
För eleverna handlade det mycket om var de kunde hänga på rasterna och var det fanns risk för att känna sig otrygg. Lärarna tittade främst på möjligheter och begränsningar för undervisningen. Fritidsgården har också varit med under hela processen.
– Just att fritidsgården skulle vara i skolan var väldigt viktigt för eleverna, säger Sofia. Så vi bygger inte bara en skola, utan också en ny fritidsgård.
Tanken är att fritidsgården ska ha café, pingis, biljard, spelrum, musikstudio och replokal, precis som idag. De ska också kunna dela ytor med skolan, som aula för större evenemang eller hemkunskapssal för matlagning och bakning.

Trygghet och flexibilitet i fokus

Moderna lärmiljöer har varit ledord i arbetet med att jobba fram Noras nya högstadieskola. En tydlig skillnad från idag är att den nya skolan ska vara skofri, vilket bidrar till en lugnare och renare inomhusmiljö. Därtill ska långa korridorer undvikas. Hans Åhnberg är skolchef och särskilt engagerad i trygghetsarbetet på den nya skolan.
– Den nuvarande skolan är som en enda lång korridor, vilket gör det svårt för personalen att få en bra överblick, förklarar han. Det här upplevs som otryggt av eleverna, så den nya skolan kommer att utformas på ett helt annat sätt. Bland annat blir det inbyggda skåp och flera lugna platser för ungdomarna att vara på under rasterna.
Hans pratar också om att det ska vara lätt att anpassa lokalerna och arbetssätten utifrån både elevernas och lärarnas olika behov. Det kan handla om att möjliggöra för samarbete mellan olika ämnen eller hitta enkla och smarta sätt att använda sig av modern teknik i undervisningen.
– Det är viktigt att den nya skolan är inbjudande för alla, såväl elever som medarbetare, säger Hans. Alla ska ha en trygg och stimulerande miljö här.
Med planteringar utomhus ska även skolgården kunna användas i undervisningen, och multisportarena och skateboardåkning ska uppmuntra till rörelse.

En del av trästaden

Nya Karlsängskolan är tänkt att bli en naturlig del av trästaden Nora. Planen är därför att bygga i trä och matcha stadens färger, och med platsen på parkeringen vid idrottshuset kommer skolan att passa bättre in i gatornas tydliga rutnät.
Att bygga i trä handlar också om hållbarhet. Bygget är tänkt att vara miljöklassat, med låg energianvändning, mycket dagsljus och god ljud- och luftkvalitet. På taket kommer det att sitta solceller som är vridna för att få maximalt antal soltimmar.
– Skolan kommer såklart att sticka ut eftersom den ska rymma femhundra elever, så det blir ett stort trevåningshus. Men vilket håll man än kommer ifrån ska den ändå vara välkomnande och fin, berättar Sofia Asplund.
Förstudien är nu klar och nästa steg är att anta en ny detaljplan för området. Parallellt med detaljplanearbetet, arbetar nu det kommunala fastighetsbolaget Nora Fastigheter AB med att ta fram en fördjupad programhandling och en projektplan för skolans färdigställande. Förhoppningen är att skolan ska stå på plats i slutet av 2028. Både Sofia och Hans tycker att det är kul att se arbetet röra på sig.
– Det är ett jätteroligt projekt, säger Sofia. Som norabo är det så roligt att få vara med och utforma framtidens skola. Den ska ju passa alla elever, inte bara nu utan också om femtio, sextio, sjuttio år. Lite läskigt är det förstås att ha ansvar för en så viktig samhällsfunktion, men då är det skönt att vi gör det tillsammans.
– Med den nya Karlsängskolan skapar Nora kommun fantastiska förutsättningar för framtidens lärande! Det blir en kreativ miljö för både lärare och elever, säger skolchefen Hans Åhnberg.

 

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: