• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Visselblåsarfunktion

Om du misstänker oegentligheter som rör korruption, mutor, jäv, arbetsvillkor och skattelagstiftning eller andra oegentligheter hos Nora kommun, kan du anmäla det. Du kan välja att vara anonym.

Rättigheter och friheter

Din anmälan hanteras av en extern part och omfattas av gällande lagstiftning som ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden av allmänintresse i ett arbetsrelaterat sammanhang. Väljer du att lämna din anmälan via vårt visslarsystem omfattas din identitet som anmälare av absolut sekretess.

Som anmälare omfattas du av två olika rättigheter; meddelarfrihet samt anskaffarfrihet. Meddelarfrihet innebär en rätt för var och en att kunna vända sig till grundlagsskyddad media (till exempel en journalist) och lämna uppgifter för publicering. Alla som lämnar uppgifter till sådan media har ett anonymitetsskydd som innebär att den som tar emot tipset inte får avslöja källan om hen vill vara anonym. Det allmänna får heller inte efterforska vem som lämnade uppgifterna till media och får heller inte straffa den som lämnat uppgifter (förbud mot repressalier).

Meddelarskyddet gäller också för offentligt anställda som kan lämna muntliga uppgifter till grundlagsskyddad media även om uppgiften omfattas av sekretess i vissa fall. Detta innebär att uppgifter som lämnas muntligen kan lämnas vidare till viss media av offentligt anställda trots att uppgifterna omfattas av sekretess.

Anskaffarfriheten innebär en rätt för var och en att anskaffa information för att senare kunna lämna vidare inom ramen för meddelarfriheten.

Exempel på saker att anmäla

 • Luftfakturering och överfakturering
 • Intressekonflikter och jäv
 • Kontrakt och avtal
 • Mutor
 • Arbetsvillkor
 • Skattelagstiftning
 • Felaktig befattning med egendom

Din anmälan bör innehålla följande information:

 • Namn? (frivilligt)
 • Kontaktuppgifter? (e-postadress eller telefonnummer – frivilligt)
 • Vilken typ av missförhållande vill du informera Nora kommun om?
 • Var har dessa ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka är inblandande?
 • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
 • Har du gjort något annat med anledning av missförhållandena? Har du exempelvis meddelat någon annan instans eller person eller Nora kommun?

Så anmäler du

Nora kommun har en funktion för visselblåsningar enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan anmäla missförhållanden genom en extern funktion som hanteras av Lantero, vilken är en extern och oberoende mottagningsfunktion.

Du kan också ringa 020-899 433 (telefontid helgfria vardagar, klockan 8.00–17.00).

Anmäl via webbformulär på Lanteros sida - www.lantero.report/norakommun (Klicka här). Länk till annan webbplats.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vad händer med din anmälan?

En oberoende utredningsfunktion bedömer ärendet och startar vid behov en utredning. Den kan leda till arbetsrättsliga åtgärder, att vi gör en polisanmälan, att ärendet överlämnas till annan part eller att det läggs ned. Du som lämnar uppgifter får en bekräftelse på att vi mottagit anmälan samt en återkoppling hur uppgifterna hanterats och eventuella åtgärder.

QR-kod att skanna som leder direkt till sidan där du kan anmäla.

Du kan skanna QR-koden för att komma direkt till sidan där du anmäler.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: