• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Skolbuss

Barn som har svårt att ta sig till skolan själva kan få skolskjuts av kommunen.

Du som är förälder kan ansöka om skolskjuts om:

  • Ditt barn bor långt från skolan.
  • Ditt barn bor på två ställen. Det finns särskilda regler för det.
  • Vägen till skolan är farlig.
  • Ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att ta sig till skolan.
  • Det finns andra skäl som gör att ditt barn behöver skolskjuts.

Skolskjuts till den skola kommunen bestämt

Reglerna för skolskjuts gäller oftast bara om ditt barn går i den skola kommunen bestämt.
Har du själv valt en annan skola för ditt barn får du oftast betala för skolskjutsen.
Du ska alltid kontrollera vilka regler som gäller i din egen kommun.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Reglerna för skolskjuts bestäms av hur gammalt ditt barn är.
Det här är de vanligaste reglerna för avstånd. Du ska alltid kontrollera vilka regler som gäller i din egen kommun.

  • 2 kilometer för elever i klasserna F-3
  • 3 kilometer för elever i klasserna 4-6
  • 4 kilometer för elever i klasserna 7-9

Växelvis boende

Om ni är skilda och ditt barn har två hem kan barnet få skolskjuts från båda hemmen om de ligger i Nora kommun.

Farlig skolväg

Även om ditt barn bor nära skolan kan vägen dit vara så farlig att ditt barn behöver skolskjuts.
Det kan till exempel vara att ditt barn måste gå över stora vägar eller om det är mycket tung trafik på små vägar.
Beskriv gärna skolvägen med text och bilder när du söker om skolskjuts. Då kan kommunen bäst bedöma om ditt barn kan få skolskjuts.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning

Har ditt barn en funktionsnedsättning som gör det svårt ta sig till skolan så kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.
Svårigheterna kan bero på flera olika saker. Det vanligaste är att barn med rörelsehinder får skolskjuts men också andra funktionsnedsättningar kan ge rätt till skolskjuts.
Du behöver intyg från läkare för att visa vilka behov ditt barn har.

Andra skäl till skolskjuts

Finns det ett annat skäl till att ditt barn behöver skolskjuts så kan du skriva det i en ansökan.
Det är ovanligt att barn får skolskjuts på grund av andra skäl än de som vi beskrivit här.
Men du har rätt att göra en ansökan.  

Skolskjuts sker linjebuss, skolbuss eller bil

Kommunen försöker först använda vanlig kollektivtrafik, alltså linjebuss.
Om vanlig kollektivtrafik fungerar får ditt barn ett busskort. 
Om inte det fungerar eller om det ger långa väntetider kan kommunen ordna särskilda transporter.
Ibland kan du som förälder få ersättning om du skjutsar ditt barn till skolan i egen bil.
Annars skriver kommunen vad som gäller i ditt beslut.

Om du har frågor om skolskjuts så kan du mejla eller ringa:

 


Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: