• Huvudmeny
Företag - stöd och utveckling

Företag - stöd och utveckling

Nora är en entreprenörskommun med cirka 1000 företag. Små lokala företag lever sida vid sida med större internationella bolag.

Här finns information om vad kommunen kan göra för dig som vill starta företag, redan driver företag eller vill etablera dig i Nora kommun.
Här finns också information om arbetsmarknadsinsatser och tjänster samt information om insatser för dig som är arbetssökande. Vi håller en aktiv och nära dialog med företagarna för att skapa ett gemensamt och aktivt resonemang kring framtida utveckling i regionen. Näringslivsrådetöppnas i nytt fönster utvecklar kontakterna mellan företagare och kommun.

Näringslivsprogram2020
Nora kommun har tagit fram Näringslivsprogram2020. Det talar om de övergripande, strategiska frågor kommunen ska arbeta för. Syftet är att underlätta för våra företag att växa, få nya företag att starta och få
fler företag att etablera sig i kommunen. Här hittar du Nora kommuns Näringslivsprogram

D
atum och tider för Skatteverkets informationstillfällen hösten 2017.
länk till annan webbplats

Almi Företagspartner i Mälardalen kan bidra med rådgivning till företag som är i en svår situation oc hjälpa till utifrån förutsättningarna hos företag.  Mer information här.

Business Region Örebro
Nora samverkar med andra delar av länet i näringslivsfrågor genom Business Region Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. Vi driver entreprenörskap, nyföretagande & innovationer, investering & etablering, kommunservice, kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande utveckling. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-24

Kontakta oss

Utvecklingschef
Lars Skoghäll
tel: 0587-812 93
lars.skoghall@nora.se

Näringsliv, lokaler och mark
Näringslivsutvecklare
Cecilia Lundkvist Sundin
tel: 0587-811 43
Cecilia.LundkvistSundin@nora.se

Turism och besöksnäring
Turistchef
Håkan Ceder
tel: 0587-811 19            
hakan.ceder@nora.se