• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Kvarteret Bryggeriets historia

Bryggeriet, Affärer

Kvarteret Bryggeriet är en plats med historia sedan lång tid tillbaka. Hagbyåns flöde gav kraft och energi till kvarnar, sågar och bryggeri. Kring området har funnits hytta, smedja, hammare och plåthammare. Idag ger området kraft till besökare och de  kreativa företagare som har flyttat in i Kvarteret Bryggeriet.

Området längs den cirka 300 meter långa sträckan av Hagbyån, från den gamla landsvägsbron i söder till Hagbydammen i norr, har en lång industrihistorisk tradition tack vare tillgången på vattenkraft.

De ursprungligen tre naturliga vattenfallen med en sammanlagd fallhöjd på drygt 16 meter har åtminstone från 1600-talet utnyttjats för järnhammare, sågverk, mjölkvarnar med mera.

Tre fabriker
Under den moderna industrialismens framväxt i slutet av 1800-talet, då den klassiska järnhanteringen i Bergslagen fick allt mindre betydelse, växte ett nytt industriområde fram vid vattenfallen i Hagbyån. Staden anlade bland annat elverk och vattenverk, och tre privata industriföretag, Nora Bayerska Bryggeri, Nora Tändrörsfabrik och Nora Sågbladsfabrik etablerade sig i området.

De tre fabrikerna fick stor betydelse för utvecklingen i Nora under första hälften av 1900-talet.
Större delen av den industribebyggelse som växte fram, huvudsakligen under 1900- talets första hälft, finns dock kvar och befinner sig i förhållandevis bra skick.

karta från 1912

Karta från 1912

Kulturhistoria
Länsstyrelsen i Örebro konstaterar i en kulturhistorisk utredning från år 2000 att "de till stor del väl bevarade industribyggnaderna ger området ett betydande industrihistoriskt intresse".

Utveckling
Framtida utveckling av bryggeriområdet Fastigheten Bryggeriet 2, som innehåller före detta Nora Bayerska Bryggeri och före detta Nora Tändrörsfabrik, förvärvades 2006 av Norabostäder som är ett helägt dotterbolag till Nora kommun.

Avsikten med förvärvet var att öppna bryggeriområdet som en ny stadsdel i Nora för småföretag, hantverkare, konstnärer och bostäder med butiker, utbildningslokaler, restaurang med mera.

Informationsägare: Nora utveckling AB
Sidan uppdaterad: