• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Nutid - Kvarteret Bryggeriet

Bryggeriet, Affärer
Ett kultur- och hantverkscentrum växer fram

Kvarteret Bryggeriet köptes av Norabostäder 2006. Sedan dess har mycket hänt på området och med husen. Kommunfullmäktige i Nora antog en vision för Kvarteret Bryggeriet hösten 2007.

Från 2007-2010 drevs projektet av en styrgrupp under ordförandeskap av kommunchefen.
Förutom kommunchefen deltog turistchefen kulturchefen vd NBO o NUAB och representanter för företagarna i området, A Håberger var projektledare.

Idag har Nora Fastigheter AB övertagit ansvaret för områdets utveckling.

Området har ända sedan industriverksamheterna startade, runt förra sekelskiftet i princip varit stängt för allmänheten, på grund av den hantering av explosiva varor som förekommit under lång tid i samband med stubintrådstillverkning och tillverkning av jaktammunition. Den tidigare ägaren, Gyttorp Cartridge AB, har flyttat till andra lokaler.  Det gav helt andra förutsättningar att öppna området.

Vision
Som ett resultat av ett engagerat idéarbete, där ett tjugotal Noraföretagare och privatpersoner deltog, formulerades under hösten 2007 ett förslag till "Vision och inriktning för arbetet med Kvarteret Bryggeriet i Nora". Kommunchefens förslag till vision och projektgenomförande antogs av kommunfullmäktige 2007-10-31.

Projektledare Anders Håberger
bryggeriet@nora.se
Telefon: 0587-811 53

Beslut enligt kommunchefens förslag:
- Göra kvarteret Bryggeriet till ett av regionens mest attraktiva besöksmål där många småföretagare verkar. Där ska finnas butiker, bostäder, kulturföretag, hantverkare, hälsoföretag, café/ungdomscafé och restaurang. Kvarteret Bryggeriet är till för alla åldrar.
- Etablera tillverkande företag, bland annat destilleri och lokaler för byggnadsvård och konstsmide samt utbildningar kopplade till verksamheterna.Skapa kreativa mötesplatser med exempelvis utställningslokaler där den stimulerande kulturmiljön är pietetsfullt bevarad.
- Göra kvarteret Bryggeriet till en naturlig fortsättning på Prästgatans affärsstråk.
- Knyta samman kvarteret Bryggeriet med åpromenaden och därigenom skapa ett attraktivt stråk runt staden.

Projektet föreslås genomföras med följande mål:
- Skapa en operativ projektgrupp/styrgrupp som arbetar fram förslag på hur bevara, nyttja och utveckla ett befintligt industriområde med mycket högt kulturhistoriskt värde i överensstämmelse med visionen och att genomföra förslagen.
- Åstadkomma en handlingsplan för finansiering och långsiktig verksamhet.
- Undersöka möjligheterna hur kombinera olika verksamheter såväl kommersiella, kulturella som ideella=trepartsegenskap enligt Leadermetoden.
- Att upprätta kompletterande uppmätningsritningar.

Projektgrupp/styrgrupp
En styrgrupp för bryggeriprojektet tillsattes i november 2007. Ordförande i styrgruppen var kommunchef Jan Norlund. Övriga ledamöter: Håkan Ceder, turistchef Nora kommun, Håkan Olsson, näringslivschef Nora kommun, Barbro Bohlin, företagare, Rolf Nielsen, kulturchef Nora kommun, Thomas Hjelmqvist, vd Norabostäder, Anders Håberger, projektledare, konsult.

December 2008
Sex hantverksföretag flyttade in i bryggeriområdet och i början av 2009 kom ytterligare nio företag att flytta in i nyrenoverade lokaler i området.

Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Sparbanksstiftelsen Nya beslutade att bidra med 200 000 kronor vardera till upprustning av den före detta bryggeribyggnaden som kulturhus.

Bron vid infarten till Nora, fotoarkiv
Bryggerihuset Foto M Gustafsson
Minne från gammal tid

Informationsägare: Nora utveckling AB
Sidan uppdaterad: 2014-06-11