Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Lag och föreskrift som rör caféer och restauranger

Kommunerna får större makt i tillsynen av caféer och restauranger och det införs en förordning om en meter avstånd mellan sällskap som besöker restaurang.

Den 1 juli infördes en lag som ger kommunerna rätt att, utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder föreslås att gälla från den 1 juli till och med den 31 december 2020. För Nora kommuns del är det Samhällsbyggnad Bergslagen som har hand om dessa frågor.

Den 7 juli införs föreskrifter om hur serveringen ska gå till. Det ska vara en en meter mellan sällskap på serveringsställen. Mat och dryck får bara serveras till dem som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, och serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

Läs mer:
Folkhälsomyndigheten: Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen: Smittskydd på serveringsställenöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-07-08

 • 2020-07-06


  Lag och föreskrift som rör caféer och restauranger


  Kommunerna får större makt i tillsynen av caféer och restauranger och det införs en förordning om en meter avstånd mellan sällskap som besöker restaurang.
  Läs mer
 • 2020-06-29


  Bidrag till statliga vårdgivare


  Privata vårdgivare med kostnader för covid-19 kan nu ansöka om statliga medel. Vårdgivarna gör det via hemkommunen - här finner du vägen in till Nora kommuns gemensamma ansökan
  Läs mer
 • 2020-06-23


  Ansökan om omställningsstöd öppnat


  Tappade ditt företag mer än 30% av omsättningen under mars o april? Då kan du söka det statliga omställningsstödet hos Skatteverket nu.
  Läs mer
 • 2020-06-18


  Checklista för virusskydd


  Sent om sider har nu MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommit ut med en checklista för virusskydd som bl a riktar sig till näringslivet.
  Läs mer
 • 2020-06-11


  Safe to visit - för besöksnäringen!


  Vid en presskonferens idag presenterade näringsministern, Folkhälsomyndigheten, Visita och handelns fackliga organisationer de förutsättningar och råd som gäller för besöksnäringen i sommar.
  Läs mer