• Huvudmeny

Stödpaketet i sammanfattning

Nedan finner du en sammanfattning av regeringens nya stödpaket, med inriktning små och medelstora företag

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Hela pressmeddelandet:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/länk till annan webbplats

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-26

 • 2020-04-02


  Företagsjouren


  Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter.
  Läs mer
 • 2020-03-31


  Snabbare betalning och förlängd betalningstid


  Under två månader från 1 april kommer Nora kommun att tidigarelägga betalningsdatum på leverantörsfakturor. Avsikten är att ge leverantörer så bra förutsättningar som möjligt.
  Läs mer
 • 2020-03-27


  Prästgatan blir gågata


  Hela nyheten finns på www.nora.se samt under pressmeddelanden
  Läs mer
 • 2020-03-26


  Viktiga kontakter för små och medelstora företag


  Nu kraftsamlar regionen för stöd till små och medelstora företag. Här kommer aktuella kontaktlänkar. Listan kan komma att fyllas på.
  Läs mer
 • 2020-03-26


  Stödpaketet i sammanfattning


  Nedan finner du en sammanfattning av regeringens nya stödpaket, med inriktning små och medelstora företag
  Läs mer