• Huvudmeny

Enkät om företagsklimat ute hos företagen

Det är viktigt att så många företagare som möjligt svarar på enkäten. Det ger Nora kommun och Noras företagare ett bra underlag för dialog om hur vi tillsammans utvecklar vårt företagsklimat.

I dag (9/1-2017)skickar Svenskt Näringsliv ut enkäten om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning. I början av april stängs svarsinsamlingen och den 22 maj publiceras resultatet på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats. I höst släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankinglistan av alla kommuner.

Har du några frågor eller synpunkter kring undersökningen, kontakta pontus.lindstrom@svensktnaringsliv.se eller +46 8 553 432 27.

 

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-01-09

Nytt från Nora kommun

Mina favoriter

Nyheter