Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Platsvarumärke N som i Nora

Broschyrbild

Noras platsvarumärke, N som i Nora, för föreningar, företag och invånare - fritt att användas!
Nu kommer all info om platsvarumärket direkt i din brevlåda. Du kan läsa om bakgrund och arbetsprocess, men framför allt den fina texten i N-et. Sedan finns det många tips om hur du kan använda N-et

Vill du använda N-et i ditt företags eller organisations marknadsföring? Eller bara ha den för eget bruk:

Vad är ett platsvarumärke?

Platsvarumärke är ett krångligt ord för att beskriva en plats. Hur är den? Vad gör den unik? Vad kan den erbjuda? Varje plats i världen har sitt eget platsvarumärke - medvetet eller ej. Platsvarumärket är den känsla som invånare och besökare får och sprider vidare.Det handlar om att förmedla en tydlig, trovärdig och gemensam känsla av platsen.
Nora kommuns platsvarumärkesarbete har genomförts för att skapa en äkta, genuin och lockande bild av Nora.

Nora enligt Nora

Den centrala symbolen är ett N, uppbyggt av en text som skapats i samarbete mellan företag, föreningar, skolor och privatpersoner i hela Nora kommun. En väldigt meningsfull symbol, alltså. På www.nora.se/Nöppnas i nytt fönster finns texten på både engelska och svenska. Det är en beskrivning av platsen där du bor och som berättar vad Nora är för oss  - och för andra. Känner du igen dig? Dela gärna med dig av dina tankar i formuläret nedan.

Så används N som i Nora

N-et är en avsändare, ett visuellt kännetecken, för Nora kommun som plats att bo och leva i. Nora kommun har drivit arbetet med platsvarumärket men överlämnar det nu för användning till alla och envar:

  • N som i Nora används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen Nora kommun som besöksmål, etableringsort eller plats att bo på.
    Noras platsvarumärke får användas av alla aktörer - företag, föreningar, intresseorganisationer och enskilda - som delar Nora kommuns vision och mål, vill bidra till utveckling av kommunen och arbetar utifrån svenska lagar och regler.
  • Vid all kommunal marknadsföring, till exempel i broschyrer och på affischer, vid evenemang och aktiviteter, ska N-et finnas med och kombineras med Nora kommuns logotyp. Undantag är när N-et inkräktar eller stör verk som har så kallad verkshöjd.
    (Beslut kommunstyrelsen 22 maj 2019)

Hur har platsvarumärket tagits fram?

Sedan september 2017 har en mängd olika grupper samarbetat för att skapa detta platsvarumärke. Genom workshops och möten har representanter från näringsliv, skolor, byalag och andra föreningar berättat vad Nora är för dem. Allt material har samlats in och sammanställts.
En styrgrupp har följt processen och tagit beslut kring utformning och innehåll.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-17