• Huvudmeny

Regler för uthyrning av kommunala lokaler.

Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, § 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, § 117

Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider tilldelas utifrån följande principer i den ordning de prioriteras.

 1. Idrottslig och kulturell verksamhet bereds halltid före annan verksamhet. 
 2. Bidragsberättigade föreningar registrerade i Nora kommun bereds halltid före övriga icke bidragsberättigade föreningar.
 3. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund bereds halltid före träningsverksamhet Tävlingar, fredag-söndag, bryter också bokad träning om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället.
 4. Föreningar bereds halltid före enskild utövare.
 5. Inomhusidrotter och säsongberoende verksamhet bereds halltid före utomhusidrotter. 
 6. Barn- och ungdomsverksamhet bereds halltid före vuxnas aktiviteter.
 7. Många utövare per verksamhetstillfälle bereds halltid före verksamheter med få utövare.
 8. Fördelningen av lokaler skall ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att ingen diskrimineras p g a kön.

Bokningar görs hos:

 • Norabostäder, bokningsansvarig, telefon: 0587-81 000
 • Räddningscentralen, telefon: 0587-81 000
 • Samlingssalen Tullbackagården, telefon: 0587-81 000
 • Biblioteket: telefon: 0587-81 000
 • Samlingssalen Hagbyängar, telefon: 0587-81 000

Regler för uthyrning av kommunala lokaler

Uthyrning med avgift:

 • § 1 Kommunens lokaler enligt bilaga hyrs ut till kommunens kulturella, fackliga, politiska, kyrkliga och ideella organisationer samt ekonomiska föreningar enligt fastställd taxa.

Uthyrning utan avgift

 • § 2 Kommunens lokaler ställs avgiftsfritt till förfogande för interna kommunala verksamheter såsom nämnder/styrelser, förvaltningar, verksamma fackliga organisationer och personalförening.
 • § 3 Kommunens sammanträdeslokaler upplåts kostnadsfritt endast till de som nämns i § 2.
 • § 4 Kommunens lokaler, med undantag för datasalarna och sammanträdeslokalerna, ställs kostnadsfritt till förfogande för elev- och föräldraorganisationer.

Uthyrning till privatpersoner och företag

 • § 5 Kommunens idrottslokaler hyrs även ut till privatpersoner och företag

Bokningsrutiner

 • § 6 Kommunens sammanträdesrum bokas via kommunens interna bokningssystem. Samlingssalarna på Tullbackagården, biblioteket, Hagbyängar samt räddningscentralen bokas hos respektive lokalansvarig.
 • § 7 övriga lokaler enligt sidan två, bokas via kommunens bokningscentral på Norabostäder.
 • § 8 Om lokal ej nyttjas på beställd tid måste den avbokas senast två arbetsdagar innan, i annat fall tas en avgift ut på 250 kronor.
 • § 9 Kostnaderna för lokalhyra debiteras en gång per halvår.
 • § 10 Ansvarig kontaktperson skall underteckna en bokningsbekräftelse som bevis på att man tagit del av de regler som gäller.

Tolkning av reglerna

 • § 11 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av kommunstyrelsen.

Informationsägare: Kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2014-12-01