• Huvudmeny

Stöd för energieffektivisering

Det finns många möjligheter för små och medelstora företag att få hjälp och stöd i energifrågor.

Energieffektiva företag!
Energirundvandring på ditt företag, coachning i energifrågor, rådgivning kring hur man bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper som driftpersonal eller personer på ledningsnivå. Detta och mycket annat kan företag få inom projektet Energieffektiva företag.Läs mer på energieffektivaföretag.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energikartläggning!
En energikartläggning visar hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och hur energin fördelas i olika delar av verksamheten. Kartläggningen ger åtgärdsförslag på hur ditt företag kan energieffektivisera processer och hjälputrustning för att bruka mindre energi.

Energimyndigheten erbjuder förmånligt ekonomiskt stöd för energikartläggning till små och medelstora företag med energianvändning högre än 300 MWh  Energikontoret hjälper till vid ansökan. Läs mer på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Nätverka kring energieffektivisering!
Att delta i nätverk med andra företag för energieffektivisering är ett bra sätt att öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och dela erfarenheter med andra företag.Läs mer på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ditt regionala stöd i energifrågor
Energikontoret på Region Örebro län är ditt regionala stöd i frågor om energieffektivisering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-02-01